بازی Final Fantasy 7 Rebirth

تاریخ انتشار: ۱۰ اسفند ۱۴۰۲
پلتفرم: ps5
۹.۵
10
۹۲
متاکریتیک
۹.۵
10
۹۲
متاکریتیک
تاریخ انتشار: ۱۰ اسفند ۱۴۰۲
پلتفرم: ps5