بازی Helldivers 2

تاریخ انتشار: ۱۹ بهمن ۱۴۰۲
پلتفرم: ps5
۷.۵
10
۸۲
متاکریتیک
۷.۵
10
۸۲
متاکریتیک
تاریخ انتشار: ۱۹ بهمن ۱۴۰۲
پلتفرم: ps5