استیم به ۳۶ میلیون کاربر همزمان رسید

استیم به ۳۶ میلیون کاربر همزمان رسید

همانطور که در پست قبلی مربوط به رسیدن استیم به 34.6 میلیون کاربر اشاره کردیم و احتمال رسیدن آن در ماه آینده به بیش از 35 میلیون کاربر همزمان پیش بینی می شد استیم موفق به رکود 36,329,358 کاربر همزمان دست یافت.

این بازدید احتمالاً به لطف فروش بهاری و تخفیف های فروشگاه است که بسیاری از بازیکنان را به دنبال تخفیف های جالب جذب می کند. بار دیگر، مانند ابتدای ماه، تعداد بازیکنانی که واقعاً در یک بازی ظاهر شدند، نتوانستند رکورد ژانویه 2024 را بشکنند. در آن زمان، در مجموع به ۱۱،۵۸۲،۱۶۷ کاربر درون بازی رسیدیم. در حالی که رقم فعلی 11576186 بازیکن را نشان می دهد. با این حال، تفاوت بسیار کوچک است. داده های ذکر شده تنها یک واقعیت را نشان می دهد: Valve و پلتفرم محبوب آن با قدرت کامل به رشد خود ادامه می دهند.

بازی هایی که بیشترین بازدید حال حاضر را دارند

Counter Strike 2 | 1,359,454

Dota 2 | 724,493

PUBG: Battlegrounds | 663,695

Apex Legends | 409,681

Helldivers 2 | 265,358

Naraka Bladepoint | 255,373

GTA 5 | 184,797

Source SDK Base 2007 | 170,418

Tom Clancy’s Rainbow Six Siege | 168.117

Palworld | 136,872